De Kantoormanager 2.0
Neem contact met ons op!
0527 68 08 79

Voorbeeldteksten

Onderstaande teksten kan je gebruiken als basisteksten voor communicatie met je relaties/klanten. 

Deze teksten zijn puur bedoelt als voorbeeld. 

Voorbeeld Herinnering

Graag willen wij deze openstaande factu(u)r(en) onder de aandacht brengen en nog <<aantal>> dagen geven om deze factu(u)r(en) te voldoen.

Het openstaande bedrag moet worden overgemaakt op rekening: << bankrekeningnummer>> ten name van <<bedrijfsnaam>> te <<woonplaats>>.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met deze factuur of dat je nog vragen hebt. Wij ontvangen dan graag z.s.m. een schriftelijke reactie zodat wij die in behandeling kunnen nemen en eventueel de betalingstermijn tijdelijk kunnen stopzetten.

Als de betaling deze brief heeft gekruist dan mag je deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Afdeling debiteurenbeheer

Voorbeeld Aanmaning

Uit onze administratie is gebleken dat ondanks onze eerder verzonden herinnering openstaande factu(u)r(en) nog niet is/zijn betaald.

Graag willen wij deze openstaande factu(u)r(en) nogmaals onder de aandacht brengen en nog <<aantal>> dagen geven om deze factu(u)r(en) te voldoen.

Het openstaande bedrag moet worden overgemaakt op rekening: << bankrekeningnummer>> ten name van <<bedrijfsnaam>> te <<woonplaats>>.

Indien wij het bedrag na het verstrijken van bovengenoemde periode nog niet hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassokantoor.

Wij hopen uiteraard dat dit niet zover zal komen.

Het kan zijn dat je het niet eens bent met deze factuur of dat je nog vragen hebt. Wij ontvangen dan graag z.s.m. een schriftelijke reactie zodat wij die in behandeling kunnen nemen en eventueel de betalingstermijn tijdelijk kunnen stopzetten.

Als de betaling deze brief heeft gekruist dan mag je deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling debiteurenbeheer

Voorbeeld Opdrachtbevestiging

Geachte < < ……… > >

Hierbij stuur ik de bevestiging voor het overeengekomen < < abonnement / project / werkzaamheden etc. + omschrijving werkzaamheden > >

Omschrijving van de opdracht

< < omschrijving werkzaamheden en reden/oorzaak project/werkzaamheden o.i.d. > >

Op < < datum > > jl. zijn wij < < mondeling/telefonisch/schriftelijk > > overeengekomen dat < < eigen bedrijfsnaam > > met ingang van < < datum > > de bovengenoemde werkzaamheden gaan uitvoeren.

Extra werkzaamheden met betrekking tot het project, die buiten de orde van het abonnement/project/werkzaamheden vallen, kunnen we uitvoeren tegen onderstaand uurtarief. Denk hierbij aan < < ….. > >

Tabel 1: kosten < < project/werkzaamheden/abonnement > >

Onderdeel Prijs
< < opdracht of deel van opdracht > >
   
   
   

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Tabel 2: kosten aanvullende werkzaamheden
Onderdeel Prijs
< < opdracht of deel van opdracht > >
   

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Uurtarief / fixed price / in te vullen naar behoefte

Factureren

De werkzaamheden worden door ons < < maandelijks/wekelijks/jaarlijks > > < < achteraf/vooraf > > in rekening gebracht. De facturen worden zonder verder tegenbericht verzonden aan < < (e-mail)adres > >

Organisatie

< < Hier aangeven of er voor aanvang nog input nodig is van de klant, wie binnen uw bedrijf als contactpersoon zal optreden etc. > >

Bijvoorbeeld:

Financieel administratieve werkzaamheden zoals het inboeken van facturen en het uitvoeren van de BTW aangifte zullen in hoofdzaak worden uitgevoerd door < < naam > > en < < naam > >

Wanneer er vragen of twijfels zijn bij het inboeken van de facturen o.i.d. zal er vanuit Kantoormanager 2.0 contact worden opgenomen.

Algemene voorwaarden

Op al onze transacties en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing <<naam voorwaarden>> welke zijn bijgevoegd  < < altijd bijsluiten en eventueel link op website noemen>>. Wij wijzen hierbij uitdrukkelijk jullie algemene voorwaarden van de hand.  Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te < < locatie KvK > > onder nummer < < KvK nummer > >.

Ik ga ervan uit hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt.

 

Met vriendelijke groet,

<<contactpersoon >>