De Kantoormanager 2.0
Neem contact met ons op!
0527 68 08 79

Voorbeeldteksten

Onderstaande teksten kunt u gebruiken als basisteksten voor verschillende correspondentie met uw relaties en klanten.

Deze teksten zijn puur bedoelt als voorbeeld. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan onderstaande voorbeelden.

Voorbeeld Herinnering

Graag willen wij deze openstaande factu(u)r(en) onder uw aandacht brengen en u nog <<aantal>> dagen in de gelegenheid stellen om deze factu(u)r(en) te voldoen. U kunt het openstaande bedrag overmaken op rekening: << bankrekeningnummer>> ten name van <<bedrijfsnaam>> te <<woonplaats>>.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met, of dat u nog op- of aanmerkingen hebt over de factuur. Wij ontvangen dan graag z.s.m. een schriftelijke reactie van u met uw bevindingen, zodat wij uw opmerking in behandeling kunnen nemen en eventueel de betalingstermijn tijdelijk kunnen stopzetten.

Mocht uw betaling deze brief gekruist hebben, verzoeken wij u deze brief als niet verzonden te beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Afdeling debiteurenbeheer

Voorbeeld Aanmaning

Uit onze administratie is gebleken dat ondanks onze eerder verzonden herinnering de openstaande factu(u)r(en) nog niet is/zijn betaald.

Graag willen wij deze openstaande factu(u)r(en) onder uw aandacht brengen en u nog < < aantal > > dagen in de gelegenheid stellen om deze factu(u)r(en) te voldoen.

U kunt het openstaande bedrag overmaken op rekening: < < rekeningnummer > > ten name van < < bedrijfsnaam > > te < < woonplaats > >.

Indien wij het bedrag na het verstrijken van bovengenoemde periode nog niet hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassokantoor. Wij hopen uiteraard dat dit niet zover zal komen.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met, of dat u nog op- of aanmerkingen hebt over de factuur.

Wij ontvangen dan graag een schriftelijke reactie van u met uw bevindingen, zodat wij uw klacht in behandeling kunnen nemen en eventueel de betalingstermijn tijdelijk kunnen stopzetten.

Mocht uw betaling deze brief gekruist hebben, verzoeken wij u deze brief als niet verzonden te beschouwen.

Met vriendelijke groet,
Afdeling debiteurenbeheer

Voorbeeld Opdrachtbevestiging

Geachte < < ……… > >

Hierbij ontvangt u de bevestiging voor het overeengekomen < < abonnement / project / werkzaamheden etc. + omschrijving werkzaamheden > >

Omschrijving van de opdracht

< < omschrijving werkzaamheden en reden/oorzaak project/werkzaamheden o.i.d. > >

Op < < datum > > jl. zijn wij < < mondeling/telefonisch/schriftelijk > > overeengekomen dat < < eigen bedrijfsnaam > > met ingang van < < datum > > de bovengenoemde werkzaamheden gaan uitvoeren.

Extra werkzaamheden met betrekking tot het project, die buiten de orde van het abonnement/project/werkzaamheden vallen, kunnen we uitvoeren tegen onderstaand uurtarief. Denk hierbij aan < < ….. > >

Tabel 1: kosten < < project/werkzaamheden/abonnement > >

Onderdeel Prijs
< < opdracht of deel van opdracht > >
   
   
   

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Tabel 2: kosten aanvullende werkzaamheden
Onderdeel Prijs
< < opdracht of deel van opdracht > >
   

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Uurtarief / fixed price / in te vullen naar behoefte

Factureren

De werkzaamheden worden door ons < < maandelijks/wekelijks/jaarlijks > > < < achteraf/vooraf > > in rekening gebracht. De facturen worden zonder verder tegenbericht verzonden aan < < (e-mail)adres > >

Organisatie

< < Hier aangeven of er voor aanvang nog input nodig is van de klant, wie binnen uw bedrijf als contactpersoon zal optreden etc. > >

Bijvoorbeeld:

Financieel administratieve werkzaamheden zoals het inboeken van facturen en het uitvoeren van de BTW aangifte zullen in hoofdzaak worden uitgevoerd door < < naam > > en < < naam > >

U kunt met al uw vragen terecht bij Kantoormanager 2.0. Wanneer er vragen of twijfels zijn inzake het inboeken van de facturen o.i.d. zal er vanuit Kantoormanager 2.0 contact met u opgenomen worden.

Algemene voorwaarden

Op al onze transacties en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing <<naam voorwaarden>> welke zijn bijgevoegd  < < altijd bijsluiten en eventueel link op website noemen>>. Wij wijzen hierbij uitdrukkelijk uw algemene voorwaarden van de hand.  Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te < < locatie KvK > > onder nummer < < KvK nummer > >.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.